Kielikurssin opetusmenetelmä

Spell kielikursseilla opiskellaan vierasta kieltä hyödyntäen moderneja aktiiviopetusmenetelmiä, jotka perustuvat hyvään yhteishenkeen, hauskoihin tehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen.

Hyvä yhteishenki, parempi kielitaito

Perinteisessä kielten opetuksessa opettaja on auktoritatiivinen hahmo, tiedon aktiivinen tuottaja, kun taas oppija jää passiivisen tiedon omaksujan asemaan. Spell kielikurssien filosofia opiskelun suhteen on tyystin toisenlainen. Hauskoilla harjoitteilla ja hyvällä yhteishengellä höystettynä kommunikatiivinen opiskelu antaa oppijalle mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan, samalla kun kouluttaja vetäytyy hiljalleen kurssien edetessä yhä enemmän taustalle. Kursseilla käytetään runsaasti musiikkia oppijaksojen aikana, sillä musiikin on todettu edesauttavan oppimista.

Viihtyisä ja myönteinen oppimisympäristö

Spellillä suuri paino asetetaan viihtyisän oppimisympäristön ja myönteisen, iloisen ja kannustavan ilmapiirin luomiselle. Tuolit ovat ympyrässä, jotta osanottajien välille syntyisi avoimen kanssakäymisen ilmapiiri; työskentely tapahtuu vaihtelevissa pienryhmissä runsasta liikkumista unohtamatta. Tavoitteena on vapaa ja luova kielenkäyttö perinteisen ulkoaoppimisen sijaan.

Oppimateriaali asiakkaan tarpeisiin

Räätälöimme opetusmateriaalin aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeisiin. Asiakas toimittaa meille ennen koulutusta materiaalia, jonka katsoo toiminnalleen keskeiseksi. Materiaali käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi, jotta löydetään tärkeimmät osa-alueet, joihin tulisi panostaa. Tämän jälkeen valmistamme jokaiselle asiakkaalle omat, kohdennetut opetustekstit.

Kysy lisää tai pyydä tarjous, teille räätälöidystä kielikurssista.